جامعه

آب آشامیدنی دوصد و هفتاد خانواده در تخار فراهم شد

تالقان/21سرطان/باختر
با ساخت یک شبکۀ آبرسانی، آب آشامیدنی دوصد و هفتاد خانواده در تخار فراهم شد.
به گزارش آژانس باختر؛ این شبکۀ آبرسانی به هزینۀ بیش از چهار میلیون افغانی از برنامۀ آبرسانی و حفظ الصحۀ روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای بیش‌کپۀ فخرک ولسوالی اشکمش تخار ساخته شد.
این شبکه دارای یک چاه، یک ذخیره‌گاه آب، نزدیک به پنجصد کیلومتر پایپ، بیست سولر، یکصد و سی شیردهن و دیوار احاطه یی است که با ساخت آن آب آشامیدنی دوصد و هفتاد خانواده تامین شد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا