جامعه

آب مورد نیازصدها جریب کشتزاردرنورستان تامین شد

پارون/ ۲۳ جوزا/ باختر
با ساخت یک کانال آبیاری، صدها جریب کشتزار در نورستان سیرآب شد.
وزارت احیاوانکشاف دهات می گوید که برای ساخت این کانال، ده ملیون افغانی هزینه کرده است.
این وزارت باپخش خبرنامه یی می گوید که با ساخت این کانال، نزدیک به پنج صد جریب کشتزار دهقانان در شهرپارون به آب مورد نیازدسترسی پیدا کرد.
دهقانان ازساخت این کانال خورسند اند و می گویند با دراختیارداشتن آب، کشت وکار شان رونق پیدا می کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا