اخباراقتصاد

آغازتلاش ها برای بهره گیری ازمعادن سنگ های قیمتی نورستان

شهرپارون 14 اسد باختر
تلاش ها برای بهره گیری از معادن سنگ های قیمتی نورستان آغازشده است.
به تازه گی ، یک گروه فنی وزارت معادن وپترولیم، به نورستان رفته است تا کار سروی روی معادن سنگ را آغازکند.
تاکنون چندین معادن ازجمله سنگ های قیمتی درنورستان کشف شده است و احتمال این که معادن دیگرهم در دل زمین درآنجا وجود داشته باشد، وجود دارد.
معادن سنگ های قیمتی نورستان تاکنون هیچگاه به گونه ی فنی وازسوی حکومت ها استخراج نشده است؛ تنها مافیا ها گه گاهی به گونه ی غیرفنی درطول سالها ازاین معادن سنگ استخراج کرده اند.
حافظ محمد آغا حکیم والی نورستان دردیدار با گروه فنی وزارت معادن وپترولیم گفت که زمینه ی سروی این گروه درسرتاسر نورستان فراهم است.
اوبهره گیری از معادن را برای توسعه ی افغانستان ارزنده خواند وگفت که مسوولان محلی ازهیچ گونه همکاری دراین راستا دریغ نخواهند کرد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا