اخبارجامعه

آغازتوزیع جوازرانندگی دربغلان

  پلخمری/ ۲۳عقرب/ باختر

جریان توزیع جواز رانندگی یا لایسنس وتمدیدجوازسیروسایط ازجانب مدیریت ترافیک بغلان ازسرگرفته شد.

قاری محمدنذیرعابد مدیرترافیک بغلان با بیان این مطلب به آژانس اطلاعاتی باختر گفت: هدف ازآغازمجددتوزیع کتابچه جوازرانندگی وجوازسیروسایط بلندبردن سطح عواید، تطبیق قانون وجلوگیری ازتخلف است که این روند دوباره ازسرگرفته شده است.

مدیرعمومی ترافیک بغلان داشتن جواز رانندگی وجوازسیروسایط رادرکاهش وجلوگیری از حوادث ترافیکی مهم واساسی خواندو خاطرنشان کرد که در یک ربع اول سال هجری قمری جمعا به تعداد۵۲حادثه ترافیکی در بغلان به وقوع پیوسته است که درنتیجۀ آن۱۵تن شهید وبه تعداد۵۴تن دیگرازهم‌وطنان ما زخمی شدند.

  عابد علت اصلی افزایش حوادث ترافیکی رادربغلان ازدیاد بیش ازحدوسایط ترافیکی،ازدیادفعالیت وسایط بدون پلیت ،کم عرض بودن جاده ها و عدم پابندی رانندگان به قوانین ومقررات ترافیکی خواند که سرانجام باعث ایجادحوادث دلخراش ترافیکی می شود.

مدیرترافیک بغلان ازعدم توزیع پارچه جریمه سخن گفت ونقش دریافت پارچۀ جریمه درراستای افزایش تخطی وتخلف رانندگی اثرگذار خواندو علاوه کرد: توزیع پارچه جریمه درراستای کاهش حوادث وتخطی رانندگان وازجانبی هم دربلندبردن سطح عواید ازاثرمندی خاص برخورداراست.

قابل تذکراست که اداره ترافیک بغلان ازجمله نهادهایی است که باازبین رفتن حکومت قبلی وپیروزی امارت اسلامی حتی یک روز وقفه هم درفعالیت آن رونما نگردیده است.خالقیار  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا