اخبارآموزش

آغازروند توزیع کتاب های درسی به دانش آموزان مکتب درپکتیکا

شهرشرن 19 سنبله باختر
روند توزیع کتاب های درسی به دانش آموزان مکتب درپکتیکا آغازشد.
قرار است درچارچوب این تلاش ها، همه ی شاگردان صنف اول تا دوازدهم مکتب ها در سرتاسر پکتیکا، کتاب دریافت کنند.
کتاب هایی که ازکابل به پکتیکا انتقال یافته است شامل هشتاد وشش عنوان وبیش ازشش صدو سی ویک هزار جلد است.
یک منبع ریاست معارف پکتیکا به آژانس باخترگفت که تلاش می شود تا یک هفته، همه ی دانش آموزان صنف اول تا دوازدهم کتاب دریافت کنند.
کمبود کتاب درسی ، ازچالش های بزرگ دانش آموزان مکتب درسطح افغانستان است.
دانش آموزان مکتب درپکتیکا ازتلاش ها برای توزیع کتب درسی استقبال کردند.ختم/محمد اکرم شهاب/ ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا