اخبارجامعه

آغازکارزارجمع آوری معتادان درننگرهار

شهرجلال آباد 8 جوزا باختر
کارزارجمع آوری معتادان درننگرهار امروزآغازشد.
قرار است دراین کارزار، افراد معتاد به مواد مخدرازگوشه وکنار این ولایت شرقی جمع آوری وبه مرکز ویژۀ درمان درشهرجلال آباد وکابل ، منتقل شوند.
ملا محمد نعیم آخند زاده والی ننگرهاردرنشستی ، جوانان را قشرمهم جامعه خواند و گفت که می کوشند با جمع آوری ودرمان معتادان ازیک سو و جلوگیری از کاروبار مواد مخدرازسوی دیگر، جوانان را درامن سازند.
حاجی عبدالخالق آخند معین مبارزه با مواد مخدروزارت امورداخله دراین نشست گفت که سه ونیم ملیون انسان درافغانستان به مواد مخدرمعتاد اند.
اوگفت اززمان روی کارآمدن امارت اسلامی درافغانستان، هزاران مرد وزن معتاد به مواد مخدردرمان شده اند و هم اکنون بیست هزار دیگر ازگوشه وکنار کشور جمع آوری شده است و منتظردرمان اند.
این مقام حکومتی می گوید که افزایش تلاش های امارت اسلامی درزمینۀ مبارزه با مواد مخدرازیک سو و درمان معتادان ازطرف دیگر، باعث کاهش میزان مبتلایان درافغانستان خواهد شد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا