اخباراقتصاد

آغازکارساخت یک سرک درشهرقندهار

شهرقندهار24 عقرب باختر
کارساخت یک سرک درشهر قندهارامروزآغازشد.
این سرک به درازای چهارصدوپنجاه متروپهنای پنج متر، درناحیه ی پنجم شهرموقعیت دارد.
یک منبع شاروالی قندهاربه آژانس باخترگفت که بانک جهانی برای ساخت این سرک، هفتاد وهشت هزاروپنج صد دالرهزینه می کند.
قرار است این سرک تا دوماه دیگر، ساختمان وبه بهره گیری سپرده شود.
شهروندان قندهار ازتلاش های امارت اسلامی برای ساخت این سرک، استقبال کردند و آن راباعث رفاه شان خواندند.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا