اخباراقتصاد

آغازکارکانکریت ریزی دو سرک دربلخ

شهرمزارشریف 10 قوس باختر
کار کانکریت ریزی سرک حلقه چهارم و سرک مقابل لیسه نوبهار بلخ ولسوالی بلخ آعاز گردید.
کار کانکریت ریزی سرک حلقه چهارم به طول دوهزار ‌هشتاد متر و کار کانکریت ریزی سرک مقابل لیسه نوبهار بلخ، به طول یکهزار و ‌یکصد متر به هزینه دوصد و هشتاد هزار دالر آمریکایی به کمک مالی اداره ی انکشاف بین المللی سازمان ملل انجام می شود.

نماینده اداره ی انکشاف بین المللی سازمان ملل، در مورد چگونگی اعمار این جاده ها و نیازمندی مردم سخن گفت و از پلان ها و برنامه های دراز مدت آن دفتر در بخش عمران و بازسازی درافغانستان را تشریح کرد.
مولوی قمرالدین جواد شاروال ولسوالی بلخ ، نبود جاده ها و پل و پلچک ها را که در گذشته توجه چندانی به ساخت آن نشده بود ، نیاز مبرم مردم عنوان کرد و اظهارامیدواری کرد، به کمک امارت اسلامی ونهاد های کمک رسان، این جاده ها به شکل درست و اساسی کانکریت ریزی شود.
باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ، ازاقدام امارت اسلامی برای تطبیق پروژه های توسعه یی استقبال کردند و حمایت شان را ازنظام اسلامی حاکم درکشور، ابرازداشتند.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا