امنیت

آغازی عملیات نظامی برای بازپس گیری دهنه غوری

پلخمری باختر  25 اسد
با وصف مقاومت شدیدنیروهای  امنیتی دیشب ولسوالی دهنه غوری  بغلان معجزه آسا بدست طالبان سقوط کرد .
ولسوال  دهنه غوری درسی وپنج کیلومتری شهر پلخمری  وهمجوار  با دند غوری  موقعیت دارد که از هفت روز بدینسو در محاصره شدید طالبان قرار داشت اما با مقاومت شدید پرسونل امنیتی  مستقر در ولسوالی دهنه غوری  مواجه بوده و تهاجمات مکرر گروهی  طالبان با متحمل شدن تلفات  به آنان طالبان عقب زده می شد .
اما دیشب  این ولسوالی  با عقب نشینی پرسونل امنیتی  به کوه ها بدست طالبان سقوط نمود .
یک باشنده  دهنه غوری بغلان طی تماس تلیفونی به آژانس باختر گفت: از هفت روز بدینسو جنگ  ادامه داشته  ودولت را به غفلت وسهل انگاری  درامر سقوط دهنه غوری  متهم ساخته  و سقوط آن ولسوالی  را مرتبط به اختلافات میان رئیس جمهور  ورئیس اجرائیه  کشور دانسته علاوه کرد درصورت کسب شدت این اختلافات  ساحات دیگر بغلان که اکثر باشنده گان آن هواخواهان یکی ازطرف های شامل در دعوا می باشند  با زمینه سازی یکی آنان بدست طالبان سقوط خواهد کرد .
وی علاوه کرد تمامی پرسونل امنیتی  دهنه غوری با سلاح های شان به کوه های اطراف دهنه غوری  رفته انداما وسایط  زرهی ونقلیه آنان بدست طالبان  افتاده است .
گفته می شود شهر ولسوالی  یاد شده خالی ازسکنه شدن وتمام باشنده گان  آن به استقامت های مختلف بیجا شده اند.
اما عبدالستار  بارز والی بغلان  امروز طی نشست خبری ضمن  تائید از عقب نشینی نیروهای امنیتی وتسلط طالبان  درآن ولسوالی  از مواصلت قوت های  تازه نفس وآغاز عملیات نظامی  غرض باز پس گیری  مناطق از دست رفته  در آنولسوالی  سخن به میان آورده افزود : من به  مردم اطمینان  میدهیم  که بزودی تروریستان  را دراین  ساحات سرکوب ومناطق از دست رفته را دوباره تصرف خواهیم  نمود .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا