(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعه

آغاز کار ساخت چهار کیلومتر سرک در دایکندی

نیلی 18 سنبله باختر

کار ساخت چهار کیلومتر سرک در دایکندی امروزآغازشد.

این سرک، ده ها روستای ولسوالی پاتو را به بازار این ولسوالی وجاده ی عمومی دایکندی، وصل خواهد کرد.

اداره ی فواید عامه ی دایکندی، برای ساخت این جاده، پانزده ملیون ویک صد هزار افغانی هزینه می کند.

احمد شاه احسانی یک مسوول این اداره به آژانس باخترگفت که این سرک بیش از چهار کیلومتر درازا و شش مترپهنا دارد.

الحاج احسان الله آخوند زاده معاون والی دایکندی درمراسم آغازکار ساخت این جاده گفت که باتطبیق این پروژه، سهولت زیادی در انتقال فراورده های زراعتی وبیماران به بازار و شفاخانه های شهر، فراهم خواهد شد.

اوگفت که امارت اسلامی درپی تطبیق پروژه های توسعه یی برای توسعه ی افغانستان و رفاه شهروندان است.

روستا نشینان در ولسوالی پاتوی دایکندی، از اقدام امارت اسلامی برای ساخت جاده ی شان ابراز خرسندی کردند و آن را باعث آسایش ورفاه شان خواندند.

قرار است تا شش ماه، کار ساخت این جاده، به پایان برسد.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا