سیاستاخبار

آلمان درپی تامین روابط با امارت اسلامی افغانستان است

کابل/ 16 عقرب/ باختر

آلمان تلاش ها را برای تامین روابط با امارت اسلامی افغانستان آغازکرده است.

درچارچوب این تلاش ها، قرار است به زودی نماینده ویژه آلمان برای افغانستان به زودی به کابل سفرکند.

مارکوس پوتزل درجریان سفربه کابل با مقامات امارت اسلامی افغانستان دیدارخواهد کرد.

رسانه های آلمانی گزارش کردند که پوتزل دراین دیدارها روی چگونگی بازگشایی سفارت وقونسلگری های آلمان درافغانستان گفت وگو خواهد کرد.

ازسویی هم گفته می شود، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان دردیداربا مقامات امارت اسلامی روی روند کمک به خانواده های نیازمند درافغانستان ونیزانتقال شهروندان افغانی که با این کشورکارکرده اند، گفت وگو کند.

درکنارآلمان شماردیگر ازکشورهای جهان برای تامین روابط با امارت اسلامی وبازگشایی دفترهای سیاسی شان درافغانستان ابرازتمایل کرده اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان اخیرا گفت که افغانستان به دنبال تامین روابط دوستانه با همه کشورهای جهان درچارچوب منافع ملی وارزش های اسلامی است.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا