سیاست

آماده گى ها براى كنفرانس بروكسل، به بحث گرفته شد

کابل 12اسد باختر
وزیر مالیه  در ملاقات با سفير و نماينده خاص اتحاديه اروپا در افغانستان آمادگی هاى لازم دولت افغانستان براى كنفرانس بروكسل را برشمرد.
به گزارش آژانس باختر به نقل از خبرنامه منتشر شدۀ وزارت مالیه ، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این ملاقات در مورد پيشرفت ها و آماده گى هاى لازم براى كنفرانس بروكسل، چهارچوب ملى صلح و انكشاف افغانستان ، برنامه های داراى اولويت ملى و تعهدات خودكفايى افغانستان از طريق چارچوب پاسخگويى متقابل معلومات همه جانبه ارائه کرد.
سفير و نماينده خاص اتحاديه اروپا با استقبال از پيشرفت ها و آماده گى هاى حكومت افغانستان براى كنفرانس بروكسل در مورد پيشرفت هاى صورت گرفته در اتحاديه اروپا معلومات مفصل ارائه نمود.
كنفرانس بروكسل با دو نشست حاشيىوى در بخش جندر و همكارى هاى اقتصادى منطقه اى بتاريخ ٤ و ٥ اكتوبر در بروكسل پايتخت بلجيم برگزار میشود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا