سیاستاخبارگزارش ها

آیا مهره های سوخته٬ دیگر در صحنه سیاسی افغانستان مورد بحث اند؟ / توماس وست به دنبال چیست؟

کابل٬ 15 جوزا٬ باختر
اخیراَ توماس وست نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان٬ با مامورین فراری حکومت پشین در ترکیه دیدار کرد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد؛ با سقوط نظام پیشین که بیشتر با اندیشه های قوم گرایانه٬ ناکامی در حکومتداری٬ وابستگی بدون حد با کشور های خارجی وبالاخره ملوث بودن با انواع فساد تعریف هویت یافته بود٬ شماری از مامورین این حکومت که در شکل دهی چنین یک هویت زشت نقش اساسی داشتند به بیرون از کشور فرار کردند.
آنان که در زمان حکومت شان امتحان خود را به مردم وجهان داده اند٬ از افغانستان با سرمایه مردم وداشته های مادی این کشور فرار کرده اند وزندگی مجلل وپر زرق و برقی دارند و به جز از خندیدن و تمسخر کردن برمردم افغانستان که چه ساده لوحانه آنان را فریب دادند و چه آسان٬ آنان را تاراج کردند٬ کاری دیگری ندارند و بعضا هم به اساس فشار استخبارات کشور های میزبان لب میگشایند ویا هم نشست های نمادیان وبی مزه یی را برگزار میکنند تا نشان دهند که در صحنه سیاسی حضور دارند و اثر گذار اند٬ نظر می دهند٬ دیدگاه خود را مطرح میکنند و یا یگان گپ ها را تائید ورد میکنند٬ این آدمک ها همچنان به فکر بازگشت به دوره طلایی زندگی شان در افغانستان اند٬ زمانی که زورگویی و قلدر بودند و با اتکا به چشمه های عایداتی کشور٬ جزیره های قدرت را شکل داده بودند.
اکنون که خلاف میل بسیاری ها٬ افغانستان یک کشور آزاد است و با تسلط بر سرنوشت خویش٬ مسیر ثبات و شگوفایی را در پیش گرفته است٬ ارادۀ که مخالفت شماری از کشور ها را با خود دارد٬ این کشور تلاش دارند که با احیا مهره های سوخته٬ بار دیگر راه بازگشت شان را به کشور باز کنند.
امروز شعار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان زمزمه می شود٬ به یقین که هدف از ایجاد چنین حکومت٬ جا گرفتن همان مهره های است که تا دیروز در نظام افغانستان از کشور های معین نمایندگی میکردند و در معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان دست بالا داشتند.
وست به دنبال همین مهره و بازگشت افغانستان به همان دوره است که افغانان در تصمیم گیری مسایل به کشور شان حضور نمادین داشتند.
مشکل در این است که توماس ویست٬ و همکاران دیگر او در کشور های دیگر تاکنون این مسئله نه پذیرفته اند که افغانان سلطه وسلطه گرایی نمی خواهند در برابر آن ایستاده شده و میشوند٬ ونمی شود با چند مهره سوخته و منفور که دیگر ارزشی در میان مردم افغانستان ندارند٬ بار دیگر حاکم بر سرنوشت افغانستان و مردم آن شد٬ این گونه تلاش نه تنها که سازنده نیست٬ بل نمایانگر آن است که امریکا با شعار های خود ساخته٬ همچنان دید تقابل ومقابله با مردم افغانستان را در سر دارد وهنوز هم از برنامه های راهبردی خود در برابر افغانستان و منطقه کوتاه نه آمده است.
امریکا و کشور های دیگر که شعار حکومت فراگیر در افغانستان را سر می دهند٬ ابزار وراهبرد های زیادی را برای تشدید بحران در افغانستان با خود دارد٬ چهره های گریزی ونا کار آمد٬ یکی از این ابزار ها است.
در حالی که افغانان برای حل مشکلات داخلی شان واین که چگونه حکومتی بسازند٬ بادیدگاه٬ راهکار واندیشه خود عمل میکنند که در آن برای مداخله خارجی ها جای نیست.
امارت اسلامی برای آنانی که قصد دارند درتعین سرنوشت مردم خود دخیل باشند٬ آماده خدمت مفید ودور از انتظار مالی به مردم شان باشد٬ فرصت ارائه دید گاه ٬نظر وتصمیم را داده است٬ به زودی یک اجتماع وجرگه بزرگ در کشور راه اندازی خواهد شد٬این جرگه به خواست های مشروع شرکت کنندگان تمکین خواهد کرد و برای حل مشکلات که خارجی ها آن را بزرگ نمایی میکنند٬ تصمیم خواهد گرفت.
همچنان امارت اسلامی کمیسیون رابطه با شخصیت های افغان را غرض بازگشت دوباره شان به کشور ایجاد کرده است که زمینه بازگشت با عزت آن افغانان را که دور از کشور اند مگر مشتاق خدمت به وطن اند مساعد خواهد کرد
بهتراست توماس وست به جای مطرح کردن و بزرگ جلوه دادن آن افراد واشخاص مفسد که دیگر در جامعه افغانی جا ندارند به فکر کنار آمدن با مردم افغانستان باشد.تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا