سیاست

اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان خواستار وحدت میان رهبران سیاسی شد

کابل/22 حوت/ باختر
هیئت رهبری اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان ازرهبران سیاسی کشورمی طلبد که از فرصت به دست آمده برای ایجاد صلح درکشوراستفاده کنند.
درنامۀ این اتحادیه که امروز به آژانس باخترارسال شده است،آمده است که مردم وکشورما درچهار دهۀ گذشته ازبابت جنگ های داخلی درکنار تلفات انسانی وخسارات هنگفت مالی ،عقب مانی زیادی ازکاروان علم وپیشرفت را متقبل شده اند.
رهبری اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان ازسیاستمداران کشورخواسته است که درشرایط حساس کنونی کشور، بر منافع ملی بیندیشند وبه خاطر آوردن صلح بین هم دراین راستا وحدت نظرایجاد کنند ودرآن چه صلح وخیر ونیز منفعت مردم وکشورما نهفته است، به آن بپردازند.
این اتحادیه برای همکاری درعرصه صلح ومذاکره با طالبان ونیز برای میانجیگری دراین امر آمادگی شان راابراز کرده اند. حبیب سادات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا