اخباراقتصاد

اختصاص صدها ملیون افغانی برای توسعه ی شهرقندهار

شهرقندهار8 جوزا باختر
صدها ملیون افغانی برای توسعۀ شهرقندهار، کنارگذاشته شده است.
شاروالی قندهارمی گوید که این پول را ازبودجۀ حکومتی ونهاد های کمک رسان گرد آوری کرده است.
قرار است این پول صرف توسعۀ شهرقندهار شود.
زمری سرگند سخنگوی شاروالی قندهاربه آژانس باخترگفت که آنان هفت صدو بیست ونه ملیون افغانی را صرف پروژه های توسعه یی درقندهارخواهند کرد.
او همچنان گفت که تلاش دارند با جلب کمک های نهاد های کمک رسان خارجی، پول بیشتری را صرف توسعه این شهرکنند.سخنگوی شاروالی قندهار ازشهروندان خواست تا مالیات شان را به وقت بپردازند تا ازآن درشکوفایی ورفاه خود شان کارگرفته شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا