اخبارجامعه

اداره ملی احصاییه و معلومات: نفوس کشور در سال1401 بیش از سی و چهار ملیون نفر تخمین شده است

کابل 10 حمل باختر
رییس احصاییه ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می گوید که نفوس کشور در سال 1401 سی و چهار اعشاریه سه ملیون نفر تخمین شده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، اداره ملی احصاییه و معلومات امروز سالنامۀ احصایوی سال 1400 را نشر کرد.
دکتور فقیر محمد زیار، سرپرست اداره ملی احصاییه و معلومات در محفل نشر این سالنامه گفت که سال نامه احصایوی شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی صحت، نفوس ، زراعت، محاسبات ملی، شاخص قیم، انرژی خدمات و تجارت خارجی می باشد که از وزارت خانه ها و ادارات دولتی و سکتور خصوصی تهیه و تحلیل و تحقیق شده است.
او افزود این ارقام احصاییه به اساس معیار های ملی و بین المللی تهیه شده است که در بخش های پالیسی سازی مهم و موثر می باشد.
بعد پوهندوی حسیب الله موحد رییس احصاییه ادارۀ ملی احصاییه در مورد این سالنامه معلومات داد و گفت : سرشماری نفوس کشور برای اولین بار در سال 1358 صورت گرفت که به اساس آن نفوس حدود دوازده ملیون نفر برآورد شده بود و بعد در سال 1383 به اساس فهرست خانه وار سر شماری انجام شد که 22 اعشاریه سه ملیون نفر نفوس بر آورد شد حالا در سال 1400 به اساس روش های علمی سر شماری کشور انجام شد که نفوس تمام افغانستان سی و چهار اعشاریه سه ملیون نفر بر آورد شد که 17 اعشاریه پنج نفر آن که 51 درصد آن راتشکیل می دهد مرد و 16 اعشاریه هشت نفر آن را زنان تشکیل می دهد.
او گفت که حدود بیست چهار ملیون آن در روستا ها و بیشتر از هشت ملیون آن در شهر ها زندگی می کنندو بیشتر از یک ملیون آن کوچی ها است.
موحد همچنان گفت که بر مبنای این سالنامه در سال 1400 تولید نا خالص داخلی کشور یک هزار دوصدو سی و سه ملیارد است که بخش های زراعت، صنعت و خدمات در تولید داخلی نقش داشته است.
او گفت میزان تورم در کشور5.1 در صد است که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می دهد.
او در مورد واردات و صادرات گفت که شاخص این بخش نشان می دهد که در سال 1400پنج هزار سه صدو هشت ملیارد دالر واردات و هشصدو پنجاه ملیون دالر صادرات داشته ایم و در بخش های واردات و صادرات خدمات و اجناس نسبت به سال گذشته کاهش دیده می شود.
او در بخش ارقام صحت گفت که در سال 1400سه هزار سه صدو پنجاه و هفت باب مرکز جامع ، اساسی و فرعی در کشور اعمارشده است که نسبت به گذشته افزایش یافته است .
آمار امراض کرونا، ایدز و توبر گلوز نیز ثبت شده است.
او در بخش شاخص احصاییه زراعت یاد آور شد که ارقام نشان می دهد در سال 1400 چهار اعشاریه هفت میلیون تُن غله و نزدیک به 87 هزار تُن پنبه در کشور تولید شده است.
موحد در بخش احصاییه و آمار دیگر بخش ها به گونۀ علمی نیز معلومات داد.
بعد عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان نشر این سالنامه را برای کشور فوق العاده مهم دانست و نقش احصاییه و آمار را در کشور برای رشد اقتصادی مهم خواند و گفت: ارقام و احصاییه در سیاست گذاری یک کشور مهم است و بدون احصاییه دقیق و ارقام سیاست گذاری عقیم می باشد.
او افزود: هر نوع سیاست گذاری و پالیسی سازی بدون احصاییه و ارقام موثر نیست واحصاییه دقیق سبب رشد اقتصادی و ایجاد شغل و خود کفایی می شود .
او خاطر نشان کرد احصاییه و ارقام در توسعه صنعت و زراعت از اهمیت ویژۀ برخوردار است و احصاییه ارقام می تواند بازار را توسعه و اقتصاد وارداتی را در کشور تغییر دهد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا