سیاستاخبار

ادارۀ اصلاحات اداری به منظور ساده‌سازی پروسه‌های کاری با شماری از ارگان‌های دولتی تفاهمنامۀ همکاری امضا کرد

کابل، 10 جوزا، باختر
ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی به هدف ساده‌سازی پروسه‌های کاری با وزارت‌های امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، کار و امور اجتماعی، تحصیلات‌عالی و ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی تفاهمنامه‌های همکاری امضا کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ بریالی ابدالی رئیس ساده‌سازی پروسه‌های کاری ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که پروسه‌های پیچیده و مغلق در وزارت‌های کار و امور اجتماعی و امور مهاجرین و عودت‌کنندگان قبلاً از سوی یک کمیتۀ موظف شناسایی و ساده‌سازی شده بود که اینک با امضای توافقنامه‌ها زمینه برای تطبیق آن فراهم می‌شود.
به گفتۀ وی، کمیتۀ دیگری موظف شده تا پروسه‌های پیچیدۀ کاری در وزارت‌های تحصیلات‌عالی و ادارۀ خدمات تخنیکی و مسلکی را شناسایی و ساده سازی کند؛ از اینرو تفاهمنامه‌های شناسایی و ساده‌سازی پروسه‌های کاری پیچیده میان ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت تحصیلات‌عالی و ادارۀ خدمات تخنیکی و مسلکی نیز به امضا رسید.
مولوی عبدالحنان عارف‌الله رئیس ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که هدف از امضای این تفاهمنامه‌ها، ارایۀ خدمات بهتر به شهروندان کشور، رفع مشکلات مردم، از میان بردن زمینه‌های فساد و ایجاد شفافیت و پاسخگویی در دستگاه حکومت است.
به گفتۀ وی، قبلاً 11 پروسۀ پیچیده در وزارت‌های امور مهاجرین و کار و امور اجتماعی از سوی کمیتۀ موظف شناسایی و ساده‌سازی شده که 7 مورد آن مربوط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و 4 مورد دیگر آن مربوط وزارت کار و امور اجتماعی می‌شود.
مولوی احمدجان احمدی، رئیس ادارۀ امور نیز در این مراسم گفت که ساده‌سازی پروسه‌های کاری، جلو فساد و کاغذپرانی را می‌گیرد، از اتلاف وقت مراجعین و کارمندان جلوگیری می‌کند و در نهایت سبب کاهش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود.
وی افزود که پیش از این بسیاری از پروسه‌های پیچیدۀ کاری در ادارات مختلف حکومتی شناسایی و ساده سازی شده است. او به عنوان نمونه از ساده‌سازی کار توزیع قباله در شاروالی کابل یاد کرد که به گفتۀ وی اجرای این پروسه از 53 روز کاری به 3 روز کاری کاهش یافته است.
گفتنی است که پروسه‌های پیچیده و مغلق کاری در ادارات دولتی همواره شکایت مراجعین را در پی داشته است. به گفتۀ شهروندان، طی‌مراحل اسناد در شماری از ادارات دولتی روزها و حتا هفته‌ها را در بر می‌گیرد.
مسؤولان در ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی هرچند می‌پذیرند که پروسه‌های کاری پیچیده و زمانبر، باعث اتلاف وقت مراجعین شده و زمینه را برای فساد و کاغذپرانی در در ادارات دولتی مساعد می‌سازد، اما می‌گویند که برنامۀ منظمی را برای ازمیان برداشتن بروکراسی و کاغذپرانی در ادارات دولتی آغاز کرده اند که با تطبیق آن مشکلات مراجعین ادارات دولتی تا حد زیادی مرفوع خواهد شد.
پاینده

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا