فرهنگ

ادامه کار سمینار چالش های دهشتگری در برابر گردشگری

کابل 1 اسد باختر
جلسه بعدازظهرامروز سمینار علمی، تحقیقی،  چالش های دهتشگری دربرابر گردشگری بریاست نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه پوهاند دکتور عزیزاحمد پنجشیری استاد پوهنتون، مقاله ای را زیر عنوان، توریزم فرهنگی غربی، سرمحقق نظر محمد عزیزی عضو علمی اکادمی علوم، مقاله ای زیر عنوان، تروریزم عامل اساسی مانع  جهانگردی در کشور و جهان، ستوری شمس مایار عضو اکادمی علوم مقاله ای را زیر عنوان، دگرځندوی په وراندی دترهگری ننگونه .
معاون سرمحقق نجیب احمد صدیقی رییس مرکز تحقیقات باستان شناسی مقاله ای زیر عنوان دهشتگری چالش بزرگ در برابر صنعت گردشگری در افغانستان، پوهیالی نظرمحمد غوری استاد پوهنتون کابل مقاله ای زیر عنوان، توریزم در افغانستان، گلسم زیب و اکبر هوتی دانشمندان خیبرپشتونخوا مقاله های را پیرامون مشکل تروریزم درافغانستان خیبرپشتونخواه قرأت کردند.
همچنان در این جلسه پیام پوهنتون ننگرهار عنوانی سمینار توسط ضیا بومیا رییس مطابع آزادی و پیام پوهنتون قندهار توسط دکتور طارق رشاد  مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد.
کار سمینار فردا نیز ادامه دارد. ختم/علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا