جامعه

ازپنجاه ودو پروژه انکشافی در تخار بهره برداری شد

تخار اول عقرب کابل باختر
پنجاه ودو پروژه  انکشافی در سال جاری در تخار به بهره برداری سپرده شد وکار یکصدوسی وسه پروژه دیگر ادامه دارد .
ضیا طارق رییس اقتصاد، تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت که یک صدونود پروژه انکشافی  به هزینه  بیش از یک ملیارد هشتصد میلیون افغانی از  بودجه دولت  در سال مالی ۱۳۹۸ در تخار تطبیق شده است.
وی گفت که  از این میان پنجاه ودو پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و کار ساخت یکصدو سی وسه  پروژه دیگر ادامه داردکه این پروژه ها شامل ساخت و اسفالت یکصدوشصت وهفت  کیلومتر سرک، کانال های آبیاری خورد و متوسط، تحکیمات دریا، اعمار ساختمان  های مکاتب , مراکز صحی ، تعمیر اداری ولسوالی ها، شبکه های آبرسانی  می شود/ برمک بامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا