اخبارجامعه

از روز جهانی محو خشونت علیه زن در تخار تجلیل شد

شهر تالقان/ 26 قوس/ باختر

کارزار شانزده روزه یی تحت عنوان حل مشکلات زنان امروز درتخاربرگزارشد.

این کارزار با هماهنگی رهبری تخار و همکاری مالی دفتر جی آی زید آلمان با اشتراک معاون والی تخار، رییس دفتریوناما در زون شمالشرق ، رییس محکمه شهری و رییسان نهادهای دولتی وغیر دولتی ، رسانه های ملی و عدۀ کثیری از زنان و مردان برگزارشد.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد فرید ذکی معاون والی تخار، پیرامون موضوع صحبت کرد وگفت که زن مادراست و ازهمه خواست تا با عطوفت و مهربانی با زنان برخورد کنند و برای خشونت علیه زنان مبارزه پیگیر داشته باشند.

دراین محفل رییس امور زنان وشماری دیگر از سخنرانان روی محو خشونت علیه زن صحبت کردند وگفتند که زن نیمی از پیکر جامعه است و مکمل یک جامعه شمرده می شود واز همه خواست تا با هماهنگی در برابر محو خشونت علیه زن مبارزه کنند.

محفل با اجرای پارچه تمثیلی درارتباط به محوخشونت علیه زن و اهدای تحسین نامه ها پایان یافت. حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا