اخبارامنیت

از قاچاق دالر به خارج از کشور جلوگیری شد

زرنج، 29جوزا، باختر
موظفین مدیریت مبارزه باجرایم جنایی قومندانی امنیۀ نیمروز دیروز از قاچاق بیست و سه هزار دالر به ایران جلوگیری کردند.
مولوی محمد هاشم “حنظله” کمیسار نیمروز به خبرنگار آژانس باختر گفت: یک قاچاقچی می خواست بیست و سه هزار دالر را از طریق راه ابریشم به ایران انتقال کند که از سوی موظفین مبارزه با جرایم جنایی نیمروز بازداشت و ازقاچاق اسعار به خارج از کشور جلوگیری شد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا