فرهنگ

از یک مجموعه شعری دربغلان رونمائی شد

پلخمری/۱۸ جدی / باختر
مجموعه شعری تحت نام واورینه طی محفل باشکوهی که ازجانب بغلان ادبی بهیر تدویریافته بودرونمائی گردید.
مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان به آژانس باختر گفت
درمحفلی که به همین مناسبت به اشتراک علما فرهنگیان شعرا ونویسندگان درولسوالی بغلان مرکزی تدویریافته بود وسیم خان مومند شاعرونویسنده این مجموعه طی صحبتی پیرامون مجموعه شعری تحت نام واورینه توضیحات داده خاطرنشان ساخت:
مجموعه شعری واورینه شامل اشعار حماسی وتصوفی بوده که طی۲۰سال اخیر سروده شده است۰
مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان طی صحبتی پیرامون اهمیت ونقش این نهادادبی فعالیت آن رادررشدوانکشاف استعدادهای شاعران جوان کشور مهم واساسی تلقی کرد.
آقای هاشمی درادامه صحبت هایش پیرامون ابعاد مختلف مجموعه شعری وسیم خان مومند توضیحات داده وباخوانش شعری تصوفی روی اهمیت این مجموعه شعری تاکید ونقش آن رادررهنمائی حوانان مهم واساسی خواند۰
خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا