اخبارامنیت

استقرار صدها نظامی تازه آموزش دیده برای تامین امنیت قندهار

قندهار،13 جوزا ، باختر
صدها نظامی تازه آموزش دیده، برای تامین امنیت قندهار درگوشه وکنار این شهر مستقرشدند.
این نظامیان درست پس ازشرکت در کارگاه آموزش های نظامی- استخباراتی در مرکز تعلیمی قندهار، مامورتامین امنیت بخش هایی از شهر شدند.
مولوی مطیع الله فاروقی قومندان مرکزتعلیمی قندهار به آژانس باختر گفت” هرچند امنیت قندهار با حضور نیروهای دیگر تامین است اما برای تامین امنیت بیشتر و درس های عملی، صدها نظامی تازه فارغ شده ازکارگاه آموزش نظامی- استخباراتی را دربخش هایی ازاین شهر گماشتیم.”
عبدالاحد یک شهروند قندهاراز روند روبه رشد آموزش نظامیان ابراز خورسندی کرد و گفت که این نظامیان برای تامین امنیت کارآمد تر اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا