فرهنگ

اضرار مواد مخدر بیشتر از تروریزم بین المللی است

کابل ۱۱ عقرب باختر
حکومت افغانستان پلان نموده است تا پس از این مبارزه جدی و قاطع اش را دربرابر مواد مخدر از طریق منابر ومساجد درسراسرافغانستان آغاز کند .
سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر درگردهمایی علمای دین در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت که مواد مخدر درافغانستان یک معضل بین المللی است تا یک مشکل ملی .
عظیمی ناامنی و فقراقتصادی را از علت های بارز کشت کوکنار در افغانستان دانست و از جامعه جهانی تقاضا کرد تا حکومت افغانستان را در امر مبارزه با مواد مخدر ؛ همچنان در راستای ازبین بردن علت های این پدیده بیش از پیش مساعدت کند.
عظیمی گفت درصورتیکه جامعه جهانی مساعدت به موقع و لازم را به افغانستان انجام ندهد این مشکل بزودی متوجه کشورهای جهان نیز خواهد شد .
عظیمی از علماء دین تقاضا کرد تا اضرار مواد مخدر را مطابق احکام دین ازطریق منابرمساجد با جدیت و قاطعیت به سطح روستا ها به آگاهی مردم برسانند.
فیض محمدعثمانی وزیر حج ، اوقاف ضمن سخنرانی خود دراین گردهمایی گفت که آنها درحمایت از مبارزه علیه مواد مخدر درافغانستان پلان نموده اند تا دراختیار علماء و ملاامان در سراسر کشور کتاب های سخنرانی روزهای جمعه را قراردهند تا ازاین طریق علماء بتوانند بایک برنامه مدون مردم را نسبت به احکام دین اسلام در رابطه به کشت و استفاده مواد مخدر آگاهی ببخشند.
عثمانی گفت که امروز درافغانستان سه میلیون افغان درحالی متأثر از مواد مخدر است که این پدیده نه تنها سلامت جان و عقل معتادین را تهدید می کند ؛ بلکه سلامت مال، نسل و دین آنها نیز درخطرقرار داده است .
مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان ضمن بیان اضرار مواد مخدر از دیدگاه دین مبین اسلام با اشاره به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی نقش علمای دین و خطیبان را در راستای مبارزه با موارد مخدر مهم و ارزنده تلقی نمود. وی افزود که کشت، تولید، ترافیک و استعمال مواد مخدر از نظر دین مبین اسلام حرام میباشد.
خداداد عرفانی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ضمن آنکه مسوولیت علماء را نسبت به دیگران در امر مبارزه علیه مواد مخدر بااهمیت خواند گفت که اضرار مواد مخدر درافغانستان بیشتر از تروریزم بین المللی است .
همینگونه مولوی شهید زاده نماینده مردم در شورای ملی گفت که امروز قربانی اصلی مواد مخدر خود افغانها اند، درحالیکه سود این پدیده را دیگران می برند. او محل اصلی مبارزه علیه مواد مخدر درافغانستان را منابر و مساجد خواند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا