(DR)اخبار(DR)اقتصادTOP(DR)

اطلاعیه ریاست عمومی پولیس ترافیک

کابل ۱۸ سنبله باختر

ریاست عمومی پولیس ترافیک در قسمت پرسونل ترافیک روی جاده تعدادی از افراد را به وظیفه استخدام می کند.

بنابرین از تمام هموطنان علاقمند تقاضا می شود که روز یک شنبه ۱۹ سنبله سالروان عرایض و اسناد تحصیلی شان  را به آمریت تعلیم و تربیه ریاست عمومی پولیس ترافیک بسپارند.

 (به افرادی که از بخش ترافیک اکادمی پولیس فارغ شده باشند اولویت داده میشود) تا از طرف کمیته تعیین شده اسناد مربوط شان ارزیابی شده و افراد واجد شرایط به امتحان خواسته شوند و از طریق روند شفاف در تشکیل مورد نظر تعیین شوند.ختم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا