اخبارآموزش

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

 

کابل، 3 جدی، باختر

ریاست امور محصلان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، به آگاهی محصلان می رساند که روند توزیع فورم تبدیلی از یک نهاد تحصیلی خصوصی به نهاد تحصیلی خصوصی دیگر آغاز شده است.

متقاضان می توانند فورم تبدیلی را با درنظرداشت شرایط ذیل اخذ کنند:

– محصل درطول دورۀ تحصیلی یک بار حق تبدیلی را دارد، در صورت داشتن تبدیلی قبلی حق تبدیلی بعدی را ندارد

– تبدیلی در سال اخیر تحصیلی در عین ولایت مجاز نیست

– تبدیلی در سال اخیر تحصیلی از موسسۀ تحصیلی به پوهنتون صورت گرفته نمی تواند.

– تبدیلی صرف در عین رشته، صنف و سمستر اجرا می شود.

– محصلی که بیش از دو مضمون در پوهنتون اولی خویش عدم کریدت باشد؛ تبدیلی اش صورت گرفته نمی تواند.

همچنان روند توزیع فورم تبدیلی از تاریخ  نشر این اطلاعیه تا  ۲۹جدی سال روان  ادامه می یابد، متقاضیان می توانند فورم تبدیلی را از ویب سایت: www.mohe.gov.af  وزارت تحصیلات عالی و یا دفتر پذیرش وزارت تحصیلات عالی به دست آورند.

قابل ذکر است که تبدیلی متقاضان طبقه اناث تا امر ثانی معطل، است. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا