اخبارجامعه

اطلاعیۀ شاروالی کابل

کابل، 13سرطان، باختر
شاروالی کابل به اطلاع فروشندگان مواشی میرساند که فروش مواشی در اماکن عمومی ممنوع است و باعث تخریب تاسیسات شهری نشوند و هرچه زود تر فعالیت شان را در جا های تعیین شده از سوی شاروالی کابل، تنظیم کنند درغیر آن با برخورد جدی و قانونی روبرو خواهند شد.
شاروالی کابل در زون های مختلف شهر کابل محل های موقت بازار فروش مواشی را انتخاب و مشخص کرده است :
– در زون شرق ساحۀ الوخیل در مسیر سرک قلعۀ زمان خان
– در زون غرب قسمت غربی قصر دارالامان در پهلوی لوای 111 طرف شرق وزارت عدلیه
– در زون شمال از هده مزار گذشته نزدیک محل تلاشی کمربند امنیتی کابل
و در زون جنوب از بالاحصار گذشته در ساحۀ کول حشمت خان.
فروشندگان مواشی می توانند به آدرس های متذکره با مصوونیت فعالیت کنند و از جانب دیگر شهروندان که می خواهند برای قربانی مواشی بگیرند، به نزدیک ترین آدرس جهت خرید مراجعه کنند.
همچنان شهروندان می توانند به آدرس دایمی بازار فروش مواشی که در ساحۀ کمپنی از قبل تعیین شده است، نیز مراجعه کنند.
فروش مواشی در اماکن عمومی و دیگر ساحات شهری جداً ممنوع است.
این کار به منظور تامین سلامت صحت شهروندان از شیوع امراض گونه گون و حفاظت و نگهداری از تخریب تاسیسات شهری، طرح و برنامه ریزی شده است.
شاروالی کابل به منظور جلوگیری از شیوع امراض حیوانی با اداره ها و نهاد های مربوط همآهنگ بوده و برای تدابیر دراین زمینه اقدامات لازم جریان دارد.
گروه های نظارتی برای جلوگیری از تخریب تاسیسات شهری به ویژه در ساحات سبز و گلدان ها موظف بوده و با متخلفان شهری برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
همچنان برای جمع آوری زباله های قربانی در روزهای عید سعید اضحی، در هر ناحیه نقاط مشخص تعیین می شود تا کارکنان ریاست تنظیف بتوانند به موقع و به شکل درست زباله های قربانی را از شهر جمع آوری کنند و به جای های مناسب انتقال دهند.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا