اخبارجامعه

اطلاعیۀ وزارت ارشاد، حج و اوقاف در مورد تحویلی قسط دوم مصارف حج

کابل ، 10 جوزا، باختر
وزارت ارشاد، حج و اوقاف امارت اسلامی افغانسان به اطلاع تمام متقاضیان حج (1443) ﻫ.ق مطابق (1401) ﻫ.ش می‌رساند که روند تحویلی قسط دوم مصارف حج جهت تنظیم و نهایی‌سازی اسناد حجاج امروز (سه شنبه 10 جوزا) سال‌روان ﻫ.ش در مرکز و ولایت‌های کشور به گونه رسمی آغاز شده است.
به رویت چارت مصارفاتی مجموع مصرف فی نفر حاجی اهل تسنن مبلغ (4130) دالر امریکایی معادل (371 هزارو 700) افغانی و از فی نفر حاجی اهل تشیع مبلغ (4180) دالر امریکایی معادل (376 هزارو 200) افغانی تخمین شده است.
بنابراین، از تمام متقاضیان حج که برای سال (1401)ﻫ.ش قبلاً قسط اول را پرداخت کرده اند، ثبت نام و اخذ نوبت کرده اند، تقاضا می‌شود که جهت تحویلی قسط دوم و اخیر خود با اسناد دست داشته و مبالغ ذیل حاضر شوند:
1ـ افرادی که قسط اول را مبلغ (1000) دالر امریکایی تحویل کرده اند، با مبلغ (3130) دالر امریکایی معادل (281 هزارو 700) افغانی.
2ـ افرادی که قسط اول را مبلغ (500) دالر امریکایی تحویل کرده اند، با مبلغ (3630) دالر امریکایی معادل (326 هزارو 700) افغانی.
3ـ آنعده حجاج اهل تشیع که در قسط اول مبلغ (1000) دالر امریکایی را تحویل کرده اند با مبلغ (3180) دالر امریکایی معادل (286 هزارو 200) افغانی و آنعده حجاج اهل تشیع که در قسط اول مبلغ (500) دالر امریکایی را تحویل کرده اند، با مبلغ (3680) دالر امریکایی معادل (331 هزارو 200) افغانی.
متقاضیان حج می‌توانند سر از تاریخ اول ذوالقعدة مطابق ۱۰ جوزای سال‌روان با سند نوبت دست داشته، اصل و کاپی تذکره تابعیت و اصل و کاپی رنگه پاسپورت خویش در صورت داشتن پاسپورت در مرکز به مجتمع حجاج واقع دامنۀ تپۀ مرنجان جوار چهارراهی ملی بس مکروریان کهنه و در ولایت‌ها به ریاست‌های ارشاد، حج و اوقاف مراجعه کنند تا طی مراحل اسناد سفر شان پیگیری و انجام شود.
هم‌چنان از عموم متقاضیان حج صمیمانه تقاضا به عمل می‌آید که در تحویلی پول و سپردن پاسپورت‌ها و یا عملیه بایومتریک شان هرچه عاجل اقدام کنند.
یاد داشت:
الف: حجاج ولسوالی‌های ولایت کابل به ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل مراجعه کنند.
ب: حجاج که قبلاً تنظیم شده اند و پاسپورت الکترونیکی دارند، با (4) قطعه عکس فعلی 4/3 با بگروند سفید مراجعه کنند.
ج: حجاجی که قبلاً تنظیم شده اند ولی پاسپورت ندارند، با (6) قطعه عکس به سایزهای 4/3 و دو قطعه عکس 5/4 به ریاست‌های مرکزی و ولایتی مربوط وزارت ارشاد، حج واوقاف هرچه عاجل مراجعه کنند.
وهاج

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا