اخبارآموزش

اطلاعیۀ وزارت تحصیلات عالی

کابل / 2 جوزا / باختر

پوهنتون البیرونی برای سال روان  دردیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد، دردوبست به سویه دکتورا، ماستر و یا لیسانس، به کار علمی ضرورت دارد.

متقاضيان از تاريخ نشراین اطلاعیه  تا ۱۰ جوزا سالروان درخواست های شمول شان را با اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی تذکره تابعيت  وکاپی همين اطلاعیه به پوهنتون البیرونی تسليم کنند.

احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا