سیاست

اعضای مشرانو جرگه به وطن باز گشتند

کابل 30 دلو باختر
آنعده اعضای مشرانو جرگه که هفتۀگذشته  به منظور تبادل تجارب پارلمانی  عازم هند گردیده بودند ؛ دیروز وامروز  طی دو پرواز هوایی به کابل بازگشت نمودند .
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر، محمد علم ایزدیار ورفیع الله گل افغان نایبان اول و دوم مجلس سنا ، حین باز گشت از سفر هند به دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه گفتند که در این سفر علاوه از تبادل تجارب پارلمانی بین اعضای مجالس سنای دو کشور ، با  آقایان سلمان خورشید وزیر امور خارجۀ هند، آقای پی جی کوریین معاون مجلس سناو   وی جی کرشنا مسوول دارالانشای  پارلمان هند پیرامون همکاری های موثر هند به افغانستان وسایر موضوعات مورد علا قه صحبت وتبادل نظر نمودند که گزارشات آن قبلآ  از طریق آژانس باخترو تلویزیون ملی به نشر رسید .
هکذا در این سفر با برخی محصلان وافغانان مقیم هند ملاقات  های صورت گرفت ودر خصوص حل مشکلات ایشان با مقامات هندی صحبت به عمل آمد.
   همین گونه  برخی سناتوران  در زمان  اقامت شان در هند با نماینده گان جامعه مدنی ومسوولین انستیتوت مطالعات صلح آنکشور،  پیرامون  پروسۀ صلح ، وضع امنیتی افغانستان ومنطقه ،پروسۀ تجهیز وتقویۀ نیرو های مسلح کشور و ضروت مبارزه با فساد اداری و اهمیت  گسترش روابط دوجانبه  افغانستان هند درچوکات پیمان استراتیژیک دوکشور صحبت و به سوالاتی مطروحه پاسخ  گفتند .
هکذا خانم صدیق بلخی وسناتوران  اناثیه با  ژورنالیستان برخی رسانه ها و زنان نخبۀ هندی ،  پیرامون نقش زنان در اعمال حاکمیت وتساوی حقوق زنان ،جستجوی راهکارهای مبارزه به رفع  خشونت علیه زنان  وضرورت مبرم صلح در کشور صحبت  به عمل آوردند  .
   اعضای مجلس سنا در ضیافتی اشتراک ورزیدند که از سوی سفارت افغانستان مقیم هند  برگزارشده بود وایشان  به روز جمعه از موزیم گاندی ،لال قلعه ومسجد جامع دهلی که از شاهکارهای ماندگار دوران سلطنت مغولی در هند  است  دیدن نمود ه و نماز جمعه را در مسجد جامع دهلی  ادا  کردند.
سناتوران  باز دید شان ازپارلمان  هند را به سلسله بازدیدهای قبلی که از پارلمان های سایر کشور های همسایه صورت گرفته بود؛ در تقویت تجارب پارلمانی وتامین روابط مردمی میان کشور های همسایه  مثبت خوانده   ؛ خصوصا تجارب دولت ومردم هند را در راستای حکومتداری خوب ، تحقق دموکراسی واقعی ، تداوم سیاست عدم خشونت ،کثرت گرایی وهمدیگر پذیری  وتنفر  از تروریزم  را از دستاورد های نظام سیاسی وتجربیات قابل تعمیم آنکشور  دانسته ؛ تبصرۀ منتشره در تلویزیون طلوع مبنی بر  بی اهمیت خواندن این سفر را ، غیر واقعبینانه خواندند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا