فرهنگ

اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی هنر

کابل / 18 قوس/ باختر
اعلامیه مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی هنر
در این اواخر شماری از رسانه ها گله ها و شکایت های تعدادی از هنرمندان کشوررا به نشر رسانده اند که گویا وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان شورای عالی هنر با آنان کمک و همکاری نمی کنند.
این گله ها و شکایت ها زمانی به نشر می رسد که  وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر همین دیروز ( 17 قوس 1398) جشن هنر را در مراسم شانداری در کابل تجلیل کردند و به افتخار این جشن سمینار علمی – تحقیقی یی زیرنام ( سیر هنر  افغانستان در صد سال اخیر) را برگزار کردند.
در این جشن و سمینار در مورد تمام عرصه های هنر معلومات علمی و تاریخی ارائه شد، سیر تاریخی هنر مورد ارزیابی قرارگرفت، موفقیت ها و مشکلات خاطرنشان شد و برای حل مشکلات پیشنهادهایی نیز مطرح شد. 
وزارت اطلاعات و فرهنگ به همه هنرمندان افغانستان، به ویژه آنانی که بیشتر عمر شان را در خدمت هنر وقف کرده اند، احترام خاص دارد، آنان را قدر می کند و خدمت آنان را مسوولیت خویش می پندارد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر ارج گذاری به خدمات و ابتکار های هنرمندان، برنامه های زیادی ا نجام داده است و انجام می دهد. به گونه مثال، سال گذشته 1397 برای اولین بار وزارت اطلاعات و فرهنگ به هنرمندان کهن سال کشور یک میلیون افغانی کمک مالی کرد. همچنان برای پیش کسوتان هنر کشور یک میلیون و سه صد هزار افغانی  جایزه های نقدی درجه اول، درجه دوم و درجه سوم توزیع شده است. علاوه بر حمایت مالی، برای هنرمندان پیش کسوت و مبتکر تندیس و تقدیر نامه نیز اهدا شده است. در جشن هنر دیروز به هنرمندان ممتاز عرصه  های مختلف  هنری نیز تندیس و تقدیر نامه اهدا شد.
جای شک نیست که هنرمندان افغانستان که هنرهای ملی ما را در شرایط سختی زنده نگهداشته اند، قابل  حمایت و تقدیر بیشتر استند. وزارت اطلاعات وفرهنگ با در نظرداشت امکانات بودجه یی خود و در کل وضعیت اقتصادی و مالی کشور، در این راستا از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ و شورای عالی هنر به خاطر تشویق و حمایت هنرمندان از هر گونه ابتکار و اقدام عملی استقبال می کند.
زنده نگهداشتن هنرافغانستان، رشد و تعالی آن مسوولیت مشترک وزارت اطلاعات وفرهنگ، شورای عالی هنر، هنرمندان، سایر نهادهای دولتی و مردم است. وزارت اطلاعات و فرهنگ وشورای عالی هنر تعهد محکم شان را به خاطر انجام  این مسوولیت ملی به گونه بهتر، با مردم هنر پرور افغان تجدید می کند.
با  احترام
وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا