صحت

اعلامیه وزارت صحت عامه در ارتباط به برنامه اکمال تخصص

‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ کابل/ 23 دلو/ باختر‌‌‌‌
در این اواخر یک سلسله شکایت ها و معلومات غلط از سوی افراد مغرض و بی‌خبر در صفحه های اجتماعی و میان کارمندان صحی منتشر شده است که گویا رهبری جدید وزارت صحت عامه در پی تخریب، از بین بردن و محدود کردن برنامۀ اکمال تخصص است و برای اکثر داکتر صاحبان و متخصصان (اعم از ترینران و ترینی ها) افهام شده است که از این برنامه اخراج شده و بی‌سرنوشت می شوند که این موضوع سبب ایجاد تشویش داکتران شده است و متاسفانه اقدامات غیر معقول را نیز در پی داشته است.
حال آن‌که حقیقت موضوع برعکس است و رهبری جدید وزارت صحت عامه در روشنایی هدایت رییس جمهوری در پی اصلاح، تقویت، بلند بردن کیفیت و معیاری کردن این برنامه در مطابقت با نیاز های سیستم صحی کشور است و در زمینه نکات ذیل را برای تمام کسانی که در مورد دچار سوء تفاهم شده اند، ابلاغ می دارد:
1- به منظور منسجم کردن و بلند بردن کیفیت برنامۀ اکمال تخصص، برای این برنامه چهار شفاخانه بزرگ (در صورت ضرورت قابل تغییر است) که تمام بخش های تخصصی در آن گنجانیده خواهد شد، در کابل و به همین ترتیب چهار شفاخانه بزرگ در چهار شهر بزرگ کشور (ننگرهار، مزارشریف، هرات و قندهار) مختص می شود. در مجموع این برنامه به صورت کل 2150 بستر را در کابل و 3350 بستر را در ولایت ها در دو شفت کاری در اختیار خواهد داشت.
2- با در نظرداشت نورم های جهانی برای این تعداد بستر ها در کابل و ولایت ها به تعداد بیشتر از ۱۱۰۰ ترینر و ترینی استخدام خواهد شد، به این معنی که نه تنها هیچ یک از ترینران و ترینی های فعلی از وظیفه شان برکنار نشده بلکه تمامی کارکنان به شمول رضاکاران نیز در این برنامه باقی خواهند ماند.
3- در سایر ولایاتی که اکنون این برنامه وجود دارد، ترینی های موجود برنامه های شان را تکمیل خواهند کرد اما در آینده در این ولایت ها ترینی های جدید معرفی نخواهد شد.
4-با به میان آمدن این راهکرد، ترینران و ترینی ها وظیفه اصلی شان را که همانا تدریس و آموزش است، انجام خواهند داد و روی عرضهً خدمات تمرکز کمتر خواهند کرد، به این معنی که فقط به مقصد آموزش عرضه خدمات را انجام خواهند داد. با روی کار شدن این سیستم بار مریضان در این شفاخانه ها کاهش پیدا می کند و برای ترینرها این فرصت میسر خواهد شد تا بتوانند به گونۀ درست یک‌جا با ترینی ها کار کنند و برای شان تدریس مناسب نظری و عملی انجام دهند.
5- مطابق به مقررات جدید، بعد از این فارغان جدید پوهنتون های طبی مکلف خواهند بود تا برای مدت دو سال به صورت عادی در یکی از شفاخانه های استخدام شده کار کنند. بعد از آن، این داکتر صاحبان واجد شرایط برای برنامۀ تخصص پنداشته شده و در صورت علاقمندی شان بعد از سپری کردن امتحان شامل برنامۀ تخصص خواهند شدند.
6- برنامه اکمال تخصص با یکی از کشور های همسایه مانند هندوستان، ترکیه و یا هم سایر کشور ها با یک برنامۀ همسان و معیاری وصل شده و بر اساس آن یک نصاب معیاری با در نظرداشت پتولوژی و سیستم صحی کشور در آن تطبیق خواهد شد و در نهایت سندی را که متخصصان در ختم برنامۀشان دریافت می‌کنند، نه تنها در کشور بلکه در کشور های همسایه و حتی در کشور های پیشرفته قابل قبول و ارزشمند خواهد بود.
7- روی کار شدن این طرح، فارغان برنامۀ اکمال تخصص دیگر بی‌سرنوشت (چنانی که اکنون بعد از تکمیل تخصص بی‌سرنوشت می شوند) نشده بلکه در شفاخانه های دیگر (شفاخانه هایی که در آن برنامۀ اکمال تخصص تطبیق نمی‌شود) در بست های خالی منحیث متخصص استخدام خواهند شد. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا