اخبارفرهنگ

اعلامیۀ انجمن حمایت از میراث های فرهنگی افغانستان

کابل/ ۲۵حمل/ باختر
هر اثر تاریخی – فرهنگی، نمایندۀ باارزش و توام با ابتکار دست آورد های انسانی عصرش و زادۀ ذهنیت انسان و محیط زمان خویش است.
محیط ویژۀ هر انسان بخشی از این جهان است، به اساس همین اصل هر اثر باستانی و تاریخی درحقیقت بخشی از میراث فرهنگی جهان است.
افغانستان به حیث یک خزانۀ باستانی جهان، زادگاه تاریخی چنین آثارباستانی است ومیراث های فرهنگی و آبده هایی دارد که بازتاب دهندۀ رویدادهای بزرگ تاریخی – فرهنگی است. دراین اواخر افغانستان یک بار دیگر به خاطر صلح و وضعیت امنیتی درمنطقه وجهان مورد توجه قرارگرفته است.
درمورد صلح درداخل و بیرون کشور رفت و آمد بیشتر شده است و نشست هایی پی هم برگزار می شود؛ مگر بدبختانه درمورد حفظ و نگهداری آثار فرهنگی افغانستان تاکنون هیچ شخص و هیچ ادارۀ ملی و بین المللی به گونه یی که نیاز است، موقف خویش را ابراز نکرده است، درحالی که در چهل سال گذشته به میراث های فرهنگی افغانستان زیان های زیادی رسیده است.
انجمن حمایت از میراث های فرهنگی افغانستان با توجه به حالات کنونی، براساس اهداف خویش به هموطنان و جهانیان به گونۀ اعلامیه نکات زیر را تقدیم می کند:
1. صلح در کشور به خاطر چند تن و چند حزب نباید درنظر گرفته شود، ما به تمام هموطنان خویش صلح عادلانه و دایمی می خواهیم، چنان صلحی می خواهیم که پیشرفت کشور را ضمانت کند؛
2. درجریان مذاکرات صلح، باید در اجندا یک موضوع مهم، تعهد هردو طرف یعنی جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک اسلامی طالبان برای حفاظت و نگهداری از میراث های فرهنگی افغانستان و تضمین جامعۀ جهانی باشد؛
3. در پرتو کنوانسیون های بین المللی یونسکو که افغانستان عضویت آنها را دارد، در جریان مذاکرات خواستار این گونه فیصله استیم: آثار فرهنگی مربوط به افغانستان که درحال حاضر درموزیم های شماری از کشورها نگهداری می شود، پس از موافقۀ صلح به افغانستان سپرده شود؛
4. انجمن حمایت از میراث های فرهنگی افغانستان با کمال احترام از هموطنان خود می خواهد، که میراث های فرهنگی کشور را ملکیت خویش بدانند واز آنها حفاظت کنند؛
5. از تمام موسسات و نهاد های جهانی تقضای جدی می کنیم که در هر گونه مذاکرات در مورد افغانستان، توجه عمیق افغانان و جهانیان را به حفاظت ونگهداری از میراث های فرهنگی افغانستان مبذول بدارند.
انجمن حمایت از میراث های فرهنگی افغانستان از طریق همین اعلامیه از اعضای متعهد خود، هموطنان و جهانیان می خواهد که در نشست کشور دوست ترکیه بر مطرح شدن مواد یاد شده، تاکید کنند و  از بحث روی آن، حمایت کنند.
از طرف هیئت رهبری وموسسان انجمن حمایت از میراث های فرهنگی افغانستان
جادۀ آسمایی- کابل – افغانستان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا