صحت

افزایش امراض روانی درپنجشیر

بارارک / باختر/ 11/ قوس
امراض روانی درولایت پنجشیر افزایش یافته است .
به اساس ارقام ارائه شده از سوی اداره صحت عامه ولایت پنجشیر تنها در شش ماه نخست سالجاری یک هزارو هشتصد تن مصاب به این مرض مهلک دراین اداره به ثبت رسیده است.
درحالیکه این رقم سال گذشته درزمان مشابه به نهصد و هفتادو یکتن میرسید.
ازسوی هم علت افزایش امراض روانی درپنجشیر ظرفیت سازی دوکتوران درامر شناسائی اشخاص مصاب به این بیماری درکلینیک های صحی عنوان شده است .
داکتر حامد احمدی مسوول معلومت صحی درصحت عامه پنجشیر به آژانس باختر گفت که ارقام ارائه شده شامل چهارصدو چهل و شش مرد ، یک هزارو یکصدو بیست و هشت زن و هفت طفل میباشد.
احمدی افزودکه اداره صحت عامه با تدویر برنامه های آموزشی و آگاهی دهی تا حدی درجهت کاهش این مرض درسطح پنجشیر تلاش کرده است.
درهمین حال شماری از دوکتوران عامل اصلی بروز این مرض را درجوامع عقب مانده ، فقر و تنگ دستی ، خشونت های خانواده گی ازدیاد اولاد ، ازدواج های اجباری و عدم تطبیق قانون میخوانند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا