اخباراقتصاد

افزایش حاصلات عسل در ننگرهار

جلال آباد، 19 جوزا، باختر
حاصلات عسل در ننگرهار نسبت به سال پار سی درصد افزایش یافته است.
به اساس آمار ارائه شده ، سال پار ازفارم های زنبورداری ننگرهار پنج صد تن عسل به دست آمده بود در حالی که این رقم درسال جاری تا هفت صد تن افزایش یافته است.
ریاض محمد رودوال رئیس اتحادیه ی زنبور داران ننگرهار به آژانس باختر گفت که امسال هفت صد تن عسل در ننگرهار به دست آمده است که دوصد تن افزایش نسبت به سال پار را نشان می دهد.
درحال حاضر، شش صدو پنجاه فارم زنبور داری در ننگرهار فعالیت دارد. این فارم ها تا چهار هزارخانوادۀ زنبور پرورش می دهند.
دراین فارم ها هزاران تن مشغول پرورش زنبور و تولید عسل اند.
یک مسئول ادارۀ زراعت ننگرهار به آژانس باختر گفت که آنان تلاش دارند تا با افزایش حمایت از زنبور داران و دادن مشوره های سودمند به آنان، میزان حاصلات عسل برای سال های پیش رو را همچنان افزایش دهند.
زنبورعسل تولیدی ننگرهار با داشتن مزه و کیفیت خاص، خریداران زیادی در بازار های افغانستان دارد.
درحال حاضر یک کیلوعسل از پنج صد تا یک هزاروپنج صد افغانی در بازار ها به فروش می رسد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا