اخباراقتصاد

افزایش در عواید مستوفیت نیمروز

زرنج-۶ثور-باختر
عواید مستوفیت نیمروز در سه ماه گذشته بیش از چهل فیصد افزایش یافته است.
خدایداد عمری؛ مستوفی نیمروز به آژانس باختر گفت که مستوفیت نیمروز در سه ماه گذشته بیش از چهل ملیون افغانی بالا تر از هدف تعیین شده وزارت مالیه عواید گرد آوری کرده است.
وی گفت که در این مدت، آنان نزدیک به یکصدوهشتادویک ملیون افغانی گرد آوری کرده اند که این رقم نسبت به گذشته چهل فیصد افزایش را نشان می دهد. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا