اخباراقتصاد

افزایش روز افزون حضورگردشگران خارجی درافغانستان

قندهار10 جوزا باختر
با بازگشت امنیت ، حضورگردشگران خارجی درافغانستان افزایش یافته است.
ازاین میان ، به تازه گی چهارگردشگر ایرانی با موترسایکل قصد دیدار از مناظر طبیعی و بنا های تاریخی افغانستان کردند.
این گردشگران، بخش هایی از افغانستان را دیدند و اکنون درقندهاراند.
یکی ازاین گردشگران به خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت” اکنون امنیت درسرتاسر افغانستان تامین است و می شود از مناظر طبیعی زیبا وساحات باستانی آن دیدن کرد.”
این گردشگران ، ازمهمان نوازی افغانها می گوید و می افزاید که بیشتر از آنچه شنیده بود ، افغانان را مهمان نواز یافتند.
آنان قصد ندارند به این زودی به ایران بازگردند؛ می خواهند پس از قندهار عازم کابل و مزارشریف شوند.
با تامین امنیت سرتاسری درافغانستان، روزتا روز برمیزان حضور گردشگران خارجی افزوده می شود.
انتظارمی رود روزتا روز این روند بیشتر وبیشتر شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا