اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

افزایش رویدادهای تکان دهنده ترافیکی درشاهراه ها؛ مسئول کیست؟

 

تبصره کابل  ۳۰ عقرب  باختر

با افزایش رویدادهای تکان دهنده ترافیکی درشاهراه های کشور، مردم می پرسند که چرا رانندگان خیره سری می کنند؟ و چرا مسئولان اقدام نمی کنند.؟

مبصر آژانس باختر مینگارد؛ در این روز شاهراه های کشور بخصوص شاهراه کابل شمال شاهد اسفبارترین رویداد های ترافیکی بوده  اند٬ حوادث که مسافران را سخت نگران کرده شاست تا اندازه که وسایط مسافربری٬ ناقلان مرگ نام گرفته اند.

در جریان دو روز گذشته شاهراه کابل شمال شاهد دو حادثه اسفبار و خونین ترافیکی بوده است٬ حرف قابل دقت این است که هر دو حادثه در یک نقطه آنهم در ساحه دوشی بغلان اتفاق افتاده است و نشان میدهد که این نقطه مشکلات معین خود را دارد.

با اینهم تنها دوشی بغلان را نمیتوان یک نقطه قابل بحث در حوادث ترافیکی معرفی کرد٬ نقاط دیگر در شاهراه های دیگر کشور هم نقاط بحث اند زیرا هر بخشی از شاهراه های کشور٬گاهگاهی شاهد حوادث نهایت اسفبارترافیکی بوده اند٬ حوادث که انجام ندارد و معلوم نیست در آینده چه تعدادی از مسافران در چنین حوادت جانش را از دست دهند در حالی که در شکل گیری این گونه حوادث دخیل نیستند مگر قربانی استند.

اگر به روایات و گفته های مسافران دقت کنیم و یا هم گزارش های مسولان بخش حوادث ترافیک را مرور کنیم  قصه های میشنویم که سخت حیران کننده است.

با تاسف از این روایت ها پیدا ست که بیشتر٬ رانندگان موتر های مسافربری با تیز رانی و رقابت های ناسالم عامل بروز این گونه حوادث میشوند٬ این رانندگان محور رقابت شرکت های ترانسپورتی اند٬ آنان اند که برای شرکت های ترانسپورتی نام کمایی میکنند٬ مالکان شرکت های ترانسپورتی هم به نوبه خود برای آنان در تیز رانی و سبقت کردن از وسایط شرکت های رقیب٬ نام گذاشته اند٬ پترول٬ گلوله٬ راکت٬ آتش… نام ها یا القاب اند که رانندگان از سوی مالکان شرکت های ترانسپورتی  کمایی میکنند٬ اکثری رانندگان وسایط مسافربری از مواد نشه آور بخصوص چرس استفاده میکنند.

رقابت در تیز رانی٬ رقابت میان شرکت های ترانسپورتی٬ استفاده از مواد نشه آور٬ باعث شده است که رانندگان بار ها زندگی مسافران شان را به قمار گذارند و حوادثی تلخی را  مانند دو واقعه اخیر دوشی خلق کنند.

روایت های مسافران نشان میدهد که رانندگان وسایط مسافربری عامل اولی و اصلی وقایع پر تلفات ترافیکی در شاهراه ها اند و در چنین یک وضعیت مردم و در وجود  رویداد تکان دهنده  ترافیکی در شاهراه های کشور٬ مردم میپرسند چرا رانندگان خیره سری میکنند و چرا مسولان نظاره گر باقی میمانند؟

در بسیاری حالات رانندگان٬ خرابی شاهراه ها٬نبود علایم ترافیکی و عدم مدیریت درست ترافیکی در شاهراه ها  را عامل حوادث ترافیکی میدانند٬ شاید این ادعا ها تا اندازه ها درست باشد مگر نمیتواند رانندگان متخلف را برائت دهد.

واقعیت تلخ این است که حوادث ترافیکی در شاهراه ها٬ آنهم با تلفات بلند انسانی وجود دارد٬ نیاز است که مسولان داخل عمل شوند٬ برای طی کردن مسافه راه بین هر ولایت٬ وقت و زمان  مشخص را تعین کنند تا رانندگان تیزرانی نکنند٬ رانندگان در زمان های مختلف باید معاینه صحی شوند که از مواد نشه آور استفاده نکرده اند. و تدابیردیگر.

همچنان به وزارت فواید عامه لازمی است که مشکلات خرابی شاهراه ها را بررسی کنند و حداقل از مشکل خرابی راه ها بکاهند ووزارت ترانسپورت هم با نصب لوایح  در کاهش مشکلات موجود در شاهراه ها اقدام کند.

اگر خیره سری ها رانندگان و خرابی جاده و مشکلات دیگر نادیده گرفته شود باید انتظار اسفبارتر را داشت. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا