اخباراقتصاد

افزایش صادرات میوه خشک افغانستان به جهان

کابل/ 1 قوس/ باختر

میزان صادرات میوه خشک افغانستان به کشورهای جهان روبه افزایش است.

با سرنگونی حکومت پیشین، روند صادرات فراورده های افغانستان به بازارهای جهانی متوقف شد اما رفته رفته درروز های پسین این روند دوباره روبه افزایش است.

به اساس آمارهای ارائه شده، تنها در پانزده روزپسین، نزدیک به هفت صد تن میوه خشک ازجمله کشمش ، توت وجلغوزه سیاه افغانستان به جهان صادرشده است.

بیشتراین میوه ها ازطریق دهلیزهای هوایی به بازارهای جهان صادرشده است.

احمد الله وثیق معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان به آژانس باخترگفت که این میوه ها به کشورهای اروپایی، آسیایی و امریکا وآسترالیا صادرشده است.

ازسویی هم وزارت صنعت وتجارت ونیز اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان ازاحیای دوباره روند صادرات فراورده های داخلی ازطریق موترها وراه های آهن  ونیزدهلیزهوایی به بازارهای جهانی خبردادند.

چین یکی ازکشورهای بزرگ جهان است که تمایلش برای خرید میوه خشک افغانستان را ابرازداشته است.

سفیراین کشوردرکابل دیروزگفت که کشورش مایل است صادرات میوه خشک افغانستان به چین افزایش یابد.

افغانستان حدود بیست روزپیش، چهارصدوپنجاه تن جلغوزه سیاه به چین صادرکرد.

وانگ یو سفیرچین درکابل می گوید که جلغوزه افغانستان درست هنگام انتقال به چین، درجریان چند دقیقه ازطریق آنلاین به فروش رسید.

میوه های خشک افغانستان به ویژه توت، کشمش وجلغوزه ازمزه وکیفیت ویژه یی برخوردار است ودرجهان خریداران فراوان دارد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا