اخباراقتصاد

افزایش عواید شاروالی شهر شبرغان مرکز جوزجان

شبرغان، 15سرطان، باختر
ریاست شاروالی شبرغان در ربع اول سال مالی 1401 بیشتر از ده میلیون افغانی عاید به دست آورده است.
مولوی حبیب الله قانع شاروال شهرشبرغان به آژانس باختر گفت که این اداره در ربع اول سال مالی 1401 از دو چشمۀ عایداتی ثابت و غیر ثابت خویش بیش از ده میلیون و پنجاه هزارافغانی عاید به دست آورده است.
شاروال شهرشبرغان افزود که این عواید از درک محصول ورودی اجناس از چهار سمت ، محصول صفایی منازل رهایشی و ساختمانهای تجارتی ، کرایه دکان های شاروالی، کرایه و اجاره زمین های دولتی ، کرایه وسایط نقلیه ، کرایه و اجاره مندوی ها و مهمانخانه شاروالی و محصول لوایح اشتهاری در سه ماه گذشته به دست آمده است.
وی افزود : به اساس پلان تهیه شده ربع اول سال مالی ، در عواید این اداره بیست وهشت درصد افزایش به عمل آمده است .
شاروال جوزجان بیشتر شدن عواید را نظر به سال های قبل از بین رفتن فساد مالی و اداری عنوان کرد.
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا