اخباراقتصاد

افزایش نزدیک به سی وهفت درصدی عواید مستوفیت هرات

شهرهرات، 28 سنبله، باختر

برنامه یی به هدف گزارش دهی وفعالیت های ریاست مستوفیت با حضور داشت والی هرات، رئیس اطلاعات وفرهنگ، روسای ادارات دولتی وتاجران ملی وکارمندان ادارات در هرات برگزار شد.

مسوولان در مستوفیت هرات می گویند که به هدف پاسخ دهی وفعالیت های این اداره به مردم این برنامه راه اندازی شده که اداره مستوفیت خود را مکلف می داند تا تمامی فعالیت هایش را شفاف  بیان کند.

مولوی حافظ خالد مستوفی هرات ضمن تشکری از تاجران ملی می گوید که تاجران وسرمایه گذاران در هرات با پایبندی با قانون و مقررات مالیه هرکدام شان مالیه شانرا بگونه منظم پرداخته اند.

مستوفی هرات می گوید که اداره مستوفیت حتی یک افغانی از عواید جمع شده را بیجا مصرف نکرده وبرای تمامی مردم پاسخگو می باشد.

خالد می گوید که فساد در اداره مستوفیت صفر شده تاجران ملی و مالیه دهندگان مالیه شانرا به دولت تحویل داده و اطمینان داشته باشند که مالیه شان بیجا مصرف نمی شود.

موصوف می گوید که پرداخت مالیه برای یک نظام ضرورت بوده وهیچ کشوری نمی تواند بدون دریافت مالیه شهروندانش به ترقی وپیشرفت دست یابد.

مستوفی هرات بیان می کند که مالیات مردم در بخش های زیر بنایی، مشکلات اقتصادی مردم، معارف، معاش کارمندان وسایر بخش ها استفاده صورت میگیرد واگر مالیات خود را مردم برای ما تحویل نکنند امارت اسلامی نمی تواند برای رشد وانکشاف کشور کاری انجام بدهد.

خالد می گوید که مالیات برای خود مردم مصرف می شود و این عواید داخلی کشور است که می تواند وضعیت اقتصادی کنونی را تغییر بدهد.

وی از تاجران، سرمایه گذاران ومردم هرات خواست تا با پرداخت مالیه وظیفه دینی وملی خود را ادا کنند.

با این حال مولوی حافظ خالد مستوفی هرات در برنامه پاسخ دهی اداره مستوفیت می گوید که عواید شش ماه نخست سال مالی جاری این اداره نسبت به شش ماه اول سال قبل افزایش36.9 درصدی داشته است.

رییس اداره مستوفیت می گوید در پلان مالی سال 1401  عواید این اداره دو میلیاردو یک صدو هفتادو چهار میلیون افغانی تعین شده بود اما آنان توانسته اند تا اکنون بیش یک میلیاردو هشتادو هشت میلیون چهل و شش هزار افغانی عواید جمع آوری کنند.

مولوی خالد علاوه می کند که از زمان حاکمیت امارت اسلامی بیش از دو میلیاردو سه صدو هفتاد و سه میلیون و سه صدو شصت و هشت هزار افغانی عواید مالیاتی و غیرمالیاتی جمع آوری نموده اند.

موصوف بیان می کند که  این اداره معاشات بیش از 21 هزار کارمند دولتی و بیش از سه هزار تن از معلولین و شهدا را پرداخت می کند.

این مسول می افزاید درسال جاری  اجرای مصارف وزارت های داخله، دفاع و استخبارات شامل این اداره نمی باشد.

شیخ الحدیث مولانا نوراحمد اسلام جار والی هرات می گوید که هرات جای فاسدین نیست.

والی هرات می گوید که امارت اسلامی همانند دزدان واختطاف گران با فاسدین مبارزه می کند.

از سوی هم محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت هرات می گوید که از گزارش دهی اداره مستوفی تقدیر می کنیم که فعالیت های خود را به مردم بیان می کند.

قاضی زاده می گوید که مردم هرات همیشه قانون مند اند ومالیات شانرا پرداخت می کنند.

وی از مسوولان خواست تا در بدل پرداخت مالیات به تاجران سهولت های لازم را فراهم نمایند.

گفتنی است که بودجه اداره مستوفیت در سال جاری بیش از چهار میلیاردو هفت صدو بیست و شش میلیون افغانی تعین شده است اما این اداره تا اکنون توانسته تنها یک میلیاردو پنج صدو چهل دو میلیون افغانی مصرف کنند. هرات در غرب کشور با داشتن دو بندر مهم اسلام‌قلعه و تورغندی با کشورهای ایران و ترکمنستان، از جمله‌ مهم‌ترین ولایت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.ختم/بارکزی- ادیتور- ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا