اخباراقتصادجامعه

افزایش هفت درصدی حاصلات توت زمینی درننگرهار

جلال آباد، 7 ثور، باختر
حاصلات توت زمینی درننگرهار نسبت به سال پار، هفت ونیم درصد افزایش یافته است.
به اساس آمارهای ارائه شده، سال پار ازباغ های ننگرهار یک صدو پنجاه تُن توت زمینی به دست آمد درحالی که این رقم امسال به یک صدو هفتاد تن رسیده است.
پنج ولسوالی ننگرهار، بیشترین تولید توت زمینی را دارند. دراین ولسوالی ها، در سه صدوپنجاه جریب زمین، صدها باغ این میوه وجود دارد.
یک منبع ریاست زراعت ننگرهاربه آژانس باخترگفت که ساخت باغ های جدید، رسیدگی به موقع به آفت های نباتی ونیز آگاهی دهی به باغ داران درزمینۀ شیوه های نوین تولید میوه، ازعلت های افزایش میزان تولید توت زمینی درننگرهار است.
اوگفت به همکاری وزارت زراعت و نهاد های کمک رسان ونیز تشویق باغ داران، تلاش دارند تا باغ های زیادی ازتوت زمینی درننگرهار تاسیس کنند و میزان تولید این میوه دراین ولایت شرقی را بیشتر از پیش افزایش دهند.
توت زمینی تولیدی ننگرهار با کیفیت ومزه ی ویژه یی که دارد، خریداران زیادی در بازار های داخلی دارد.
با این حال هنوز افغانستان از رهگذر تولید توت زمینی ، به خود بسندگی نرسیده است و بخشی از نیازهای شهروندانش به این میوه را، از بازار های کشورهای همسایه تامین می کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا