(DR)اخبارTOP(DR)(DR)تبصره و مرور بر مطبوعات

الزامی شدن استفاده از یونیفورم از سوی وزارت دفاع امارت اسلامی


تبصره کابل ۲۲ اسد
باختر
وزارت دفاع امارت اسلامی استفاده از یونیفورم را برای منسوبان آن وزارت الزامی کرده است و نسبت به غفلت در این امر هشدار داده است.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ مقام‌ها در وزارت دفاع امارت اسلامی بر استفادی منسوبان آن وزارت از یونیفورم واحد تاکید دارند و هشدار داده اند که اگر منسوب‌ی در این امر غفلت کند، بربنیاد قوانین مجازات خواهند شد.
با تاسف امروز هستند کسانی که اسلحه بر دوش دارند و در شهرگشت و گذار می‌کنند در حالی که وابسته به هیچ ارگانی نیستند در وجود چنین افراد٬ فرق میان نظامیان و افراد مسلح غیر مسئول مشکل است و انتظار بروز هر واقعه برده می‌شود.
استفاده نظامیان از یونیفورم این فرصت را برای مردم می‌دهد که تشخیص کنند کی مسئولیت دارد و کی مسلح غیر مسئول است.
این اقدام وزارت دفاع امارت اسلامی ‹استفاده از یونیفورم› گامی در راستای قانونمند شدن نظام عسکری در کشور است.
فراموش نشود یونیفورم و لباس عسکری یکی از نمونه‌های بارز در انضباط عسکری است و حقیقت هر جامعه‌ی می‌باشد.
یونیفورم یک اصل اساسی برای نیروهای دفاعی و امنیتی هر کشوری است.
لباس مشخص به نیروهای دفاعی و امنیتی کمک می‌کند تا در انجام وظایف و مسئولیت‌های شان حرفه‌ی عمل کنند و همچنان شهروندان در وجود یونیفورم است که می‌توانند به نظامیان اعتماد داشته باشند.
داشتن یونیفورم تعریف اول در نظم عسکری است که هویت واحد به منسوبان نهاد های دفاعی و امنیتی می‌دهد و از پراگندگی جلوگیری می‌کند.
از دید آگاهان، منسوبان نهاد های دفاعی و امنیتی با داشتن لباس مشخص توان تشخیص سرعت عمل را می‌داشته باشند و آنان در تعامل با جامعه اعتبار و قدرت می‌بخشد.
زمان آن فرا رسیده است که امارت اسلامی بسوی معیاری شدن نیروهای دفاعی و نیروهای امنیتی گام بردارد.
داشتن لباس در سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های نیروهای امنیتی ضروری است، مردم این اقدام رهبری وزارت دفاع امارت اسلامی را تحسین می‌کنند و بر نهادینه شدن آن تاکید دارند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا