سیاستاخباراقتصادTOP

امارت اسلامی متعهد به سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی در کشور است

کابل ،۳۱ اسد، باختر
در حالی که روند خدمات بانکی در کشور دچار مشکلات است٬ کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی که از سوی معاون رئیس الوزرا اداره میشود برنامه های تازه را روی دست گرفته است که هدف آن تقویت نظام بانکی وحمایت از بانک‌های خصوصی در کشور است.
کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی شام روز گذشته نشستی را به هدف تقویت بانک‌های خصوصی در کشور برگزار کرد که با اتخاذ تصامیم مهم همراه بود.
به ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد که به منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی محکمۀ ویژه یی را ایجاد کند وتا زمانی‌که تمامی اسناد مربوط به بانكداری اسلامی به سرپرستی اکادمی علوم تکمیل می‌شود، تمام بانک‌های دولتي و خصوصي درافغانستان روند ارائه قرضه‌های اسلامی (مضاربه، مرابحه، سلم و…) را پس از اجازه بورد شرعی افغانستان بانک، در روشنایی شریعت اسلامی آغاز کنند.
در این نشست وزارت خارجه موظف شد که برای افتتاح حسابات بانکی در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه از سوی بانک‌های افغانستان کار و تلاش کند.
وزارت امور خارجه با کشورها و مؤسسات کمک کننده به تفاهم برسد که پول کمکی به عوض یک بانک خاص، در یک ساختار منظم به دیگر بانک‌های خصوصی افغانستان نیز حواله شود. به این ترتیب در برخورد با بانک‌های خصوصی عدالت تأمین می‌شود.
سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تضمین‌های دولتی، تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی افزایش یابد٬ دافغانستان بانک با کمک وزارت مالیه به بانک‌های خصوصی ودیعه بدهد.
بانک‌های دولتی و خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط از تجارب کشورهای اسلامی به منظور ارتقای بانکداری اسلامی در افغانستان استفاده کنند.
این تصامیم می تواند زمینه و فرصت حمایت از بانک های خصوصی و دولتی را در کشور بیشتر کند در حالی که با انجماد دارایی های افغانستان٬ فرصت کار از این بانک ها گرفته شد و نظام بانکی در افغانستان تا سرحد سقوط پیش رفت٬ مگر با کنترول چشمه های عایداتی و تقویت روند مصارف پولی از مجرای بانک ها در کشور٬ جلوی فروپاشی نظام بانکی در افغانستان گرفته شد ٬ولی با آنهم مشکلات بانکی همچنان باقی است بخصوص این که مشتریان بانک ها به سپرده های بانکی شان دسترسی کوتاه و محدود دارند.
دسترسی محدود به بانک ها باعث بروز مشکلات نقد دینگی در کشور شده است ورفع این مشکل تنها با تقویت بانک ها در افغانستان امکان پذیراست.
جامعه جهانی نیز در خلال یک سال گذشته با ارسال پول نقد به افغانستان تلاش کردند که از فروپاشی نظام بانکی در افغانستان جلوگیری کند٬ با ترویج پول در بازار بازهم تا اندازه از مشکلات بانک کاسته شد مگر حل نشد٬ مشکل در این است که ارسال پول نقد تنها به یک بانک صورت گرفت٬ این کار با آنکه غیر عادلانه است تنها یک بانک پوشش حمایتی یافت و دیگر بانک تقریبا به حال خود شان رها شدند.
از دید آگاهان اقتصاد تصامیم اخیر که در نشست کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرا گرفته شد یک حرکت بسوی بهبود است که بدون شک ادامه میابد که انجام آن احیا یک نظام موثر بانکی در کشور خواهد بود.
این امید وجود دارد که بانک ها در افغانستان به وضعیتی و موقفی برسند که حمایت کننده هر کار و بار تجاری در افغانستان باشند٬كارشناسان اقتصادى خاطرنشان مى‌سازند که بانك براى اين نيست كه فقط به سرمايه داران بزرگ فرصت فعاليت‌هاى اقتصادى را دهد بلكه بانك ها اعم از خصوصى و عمومى بايد به سرمايه داران كوچك،‌ حتی برای عادی ترین فعالیت های اقتصادى زمینه سازی کنند و آن را حمایت کنند .
امید با حمایت از بانک٬ چنین فرصت در افغانستان هم مساعد شود و همه٬ بانک ها را سرمایه ملی و عامل رشد اقتصاد ملی بدانند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا