اخبارآموزش

امتحان شمول علمای کرام در برنامه های ماستری، برگزارشد

کابل، 31 ثور، باختر
ریاست عمومی جامعات و تخصصات وزارت تحصیلات، امتحان شمول علمای کرام در پنج برنامۀ ماستری را درکابل برگزار کرد .
به گزارش آژانس باختر؛ مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، درمحفلی که به این مناسبت برگزارشد، گفت: از 43 سال به این سو علمای کرام در تلاش این بودند که برای مردم افغانستان و نسل جدید مصدر خدمت شوند و آن ها را تحت آموزش قرار دهند که خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی زمینۀ چنین خدمت را برای شان فراهم کرد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی، با تاکید بر شفافیت امتحان، گفت: ما برای آن شماراز استادانی که موفقانه آزمون را پشت سر گذاشته باشند، زمینۀ بود و باش در لیلیه و سایر سهولت های لازم را مهیا خواهیم کرد.
بنا براین از استادان یاد شده نسبت به هر کس دیگر، عرضه خدمت بیشتر را انتظار داریم تا نیازمندی های مسلمانان را برآورده کرده و افرادی را تربیه کنیم که درجامعه منحیث الگو برای سایرین باشند.
قابل ذکر است که ریاست عمومی جامعات و تخصصات وزارت تحصیلات، از 450 تن علمای کرام که درکابل به هدف شمول در پنج برنامۀ (تفیسر، حدیث، دعوت، فقه و قضا، اقتصاد اسلامی و بانکداری) ماستری ثبت نام کرده بودند، امتحان تحریری اخذ کرد.
قرار است امتحان تقریری اشتراک کنندگان، روز یک شنبه هفتۀ آینده در وزارت تحصیلات عالی برگزارشود . باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا