صحت

امراض موسمی در سرپل افزایش یافته است

سرپل 14 سرطان باختر
امراض موسمی نزد کودکان در ولایت سرپل افزایش یافته است.
مسوولان شفاخانه ولایتی سرپل از افزایش امراض موسمی به ویژه اسهالات در نزد کودکان خبر دادند و می گویند که با فرا رسیدن فصل گرما روزانه تا دوصد مریض مبتلا به این امراض به شفاخانه ولایتی مراجعه می نمایند که حداقل بیست تن آنان بسترمی شوند.
این مسوولان در قسمت تدابیر جدی جهت جلوگیری امراض موسمی و تداوی مبتلا شدگان به این امراض میگویند که با فرا رسیدن فصل گرما در ولایت سرپل امراض موسمی به ویژه اسهالات در نزد کودکان افزایش یافته است.
داکتررحیم الله رحیم متخصص بخش کودکان شفاخانه ولایتی سرپل گفت که نسبت به سال گذشته تعداد مریضان مبتلا به امراض موسمی نزد کودکان چهل و پنج درصد افزایش یافته است که در یک ماه گذشته حدود پنجصد کودک زیرسن پنج سال را که به این امراض مصاب شده بودند، تحت مداوا قرار داده اند و روزانه از میان حد اوسط دوصد مریض که به این شفاخانه مراجعه می نمایند بیست تن آنان بسترمی شوند.
وی علت افزایش اسهالات را ناشی از رعایت نه کردن حفظ الصحۀ کودکان ازسوی خانواده ها، فقر و تنگدستی، نبود آب آشامیدنی صحی در بعضی از قریه ها عنوان می کند.
کریشمه  دو روز قبل از ولسوالی صیاد جهت تداوی کودکش به شفاخانه ولایتی آمده است می گوید:"طفلکم دهن و دامن شده بود و حالتش خیلی نگران کننده و خراب بود وحالا خوب است واو  از مداوا و رسیدگی داکتران به مریضان داخل بستر با رضایت تمام ابراز خوشحالی نمود.
با این همه مسوولان شفاخانه ولایتی سرپل می گویند که  تلاش دارند تا با ایجاد تیم های مبایل صحی یا تیم های سیار کودکان قریه های دور دست را زیر پوشش  خدمات صحی درآورند.  احمد نعیم (دوستی)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا