صحت

انجام جراحی های نادر مغزبا امکانات طبی اندک درشفاخانه هرات

شهرهرات 18 قوس باختر
بخش جراحی عصبی شفاخانه مرکزی شهر هرات با وجود عدم امکانات طبی در ارائه خدمات استاندارد، جراحی های نادر مغزی را باموفقیت انجام داده است.
بگفته داکتر محمد ناصر حبیب متخصص جراحی عصبی و مسول این بخش، در شش ماه گذشته یازده هزار وهفتصد وشصت تن از مریضان دراین بخش تداوی شده اند، که ده فیصد از این افراد از ولایات همجوار به این مرکز صحی انتقال یافته اند.
داکتر حبیب خاطر نشان ساخت که 2988 تن از این مریضان در رویدادهای ترافیکی جراحت دیده وبرای تداوی تحت مراقبت قرارگرفته اند.
بگفته داکتر حبیب 2377 تن در شش ماه گذشته با توجه به نبود امکانات در بخش جراحی عصبی بستر شده اند.
جراحی های نادر تومور مغز، انواع خونریزی های مغزی و سکته مغزی عمده ترین مریضان این مرکز را تشکیل می دهد که با ارائه خدمات موثر درمانی سلامتی خودرا دوباره کسب نموده اند.
گزارش داکتر حبیب می رساند که مریضان صدمه دیده در رویدادهای ترافیکی و خشونت های جسمانی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.
دراین میان این متخصص بیان می کند که درصورت تهیه دستگاه های برنداندسکوپی، نیرو میکروسکوپ، سی تی اسکن و ام ای ار خدمات صحی معیاری افزایش خواهد یافت.
داکتر حبیب اظهار کرد تمام دستاوردهای تیم کاری بخش جراحی عصبی با کمترین امکانات انجام یافته است.
درعین حال محمد رفیق شیرزی سخنگوی مرکز صحی هرات بخش جراحی عصبی را از موفق ترین بخشهای تداوی شفاخانه هرات یادکرد که توانسته اند، جراحی های موفقیت آمیزی را به انجام رسانند.
همچنان خانم بیست ساله که هفته قبل بدلیل تومور مغزی تحت جراحی قرارگرفته وهم اکنون ازوضعیت جسمانی خوب برخوردار است از توجه دست اندرکاران بخش جراحی عصبی درتوجه به بهبودی وانجام موفقانه جراحی اش تقدیر میکند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا