صحت

انجمن استادان پوهنتون طبی کابل خواستار ازدیاد در معاشات امتیازی داکتر ها و کارکنان شفاخانه های کادری مربوط پوهنتون طبی گردیدند.

درنامۀ که از طرف آن انجمن به آژانس اطلاعاتی باختر ارسال گردیده آمده است که استادان کادری وسایر داکترها و کارکنان مسلکی شفاخانه های علی آباد و میوند که مربوط پوهنتون طبی میباشند، در برابر اجرای نوکریوالی شبانه هیچ گونه امتیاز بدست نمی آورند.

در این  نامه انجمن استادان پوهنتون طبی همچنان گفته شده که برای اعضای کادر آن پوهنتون دربرابر  تحریر مقالات علمی و نیز اصلاح کتب ومقالات علمی نیز هیچگونه معاش امتیازی پرداخت نمیگردد.

 انجمن یاد شده از مقامات دولت به خصوص وزارت تحصیلات عالی خواسته  اند تا درز مینه حق الزحمه و معاشات امتیازی آنان توجه نمایند و اعضای انجمن استادان پوهنتون طبی از اقدام اخیر وزارت صحت عامه مبنی برازدیاد معاشات امتیازی استادان کادری آن وزارت استقبال کرده و آن را گامی سود مند در جهت بهبود عرضه خدمات صحی و همچنان بلندبردن دانش مسلکی داکترهای جوان خواندند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا