سیاستاخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

انزوای افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست

تبصره کابل ۲۸ عقرب باختر
انزوای افغانستان به نفع هیچکسی نیست؛ اگرکشوری یا کشورهایی این اندیشه را داشته باشند، بدانند که به خطا رفته اند.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ رئیس جمهوری ازبکستان در یک نشست بین المللی در شهر سمرقند آنکشور گفته است که نباید افغانستان به انزوا کشانیده شود. او از تبعات چنین یک اندیشه ،هشدار داده است و گفته است که انزوای افغانستان ، کشورهای همسایه و منطقه را متاثر خواهدکرد.
شوکت میرضیایف، درست زمانی چنین یک هشدار را صادر کرده است که با وجود تعامل سازنده یی که امارت اسلامی با جهان دارد، شماری از کشور ها ، اندیشه منزوی کردن امارت اسلامی را از سر دور نکرده اند.
امارت اسلامی افغانستان ، یک نظام قانونمند در کشور است و طبعا می خواهد که هویت و جایگاه افغانستان در مجامع بین المللی ،حفظ باشد؛ روی همین دلیل تعامل با کشورهای منطقه را بر اساس مفکوره عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، دنبال می کند و همیشه تاکید براین داشته است که افغانستان عامل تهدید در برابر هیچ کشور نخواهد بود و این کشور به هیچ عنوان ، فعالیت گروه های هراس افگن را تحمل نخواهد کرد.
در وجود چنین یک تعهد بالا و اقدام های عملی، اندیشه منزوی کردن امارت اسلامی یک اندیشه پوچ است که نمی تواند، فرا گیر باشد.
رئیس جمهور ازبکستان با این گفته ها که نباید افغانستان به انزوا کشانیده شود، به مسئله مهمی اشاره کرده است و در حقیقت آن کشور هایی را که با چنین یک اندیشه ناسالم ، می خواهند برای خود در افغانستان بستر سازی کنند، متوجه اشتباه و یا خلا شان کرده است، زیرا در اصل این گونه برخورد با افغانستان، تبعات زیانبار تری برای کشور های همسایه افغانستان ومنطقه خواهد داشت.
در شرایط دشوار کنونی که بیم سلطه گرایی بر کشور های اطراف افغانستان و منطقه از سوی کشور های مشخص وجود دارد، ضرور است تا روی امنیت منطقه و فرا منطقه توجه خاص مبذول شود؛ در اینجا بحث همکاری با نظام موجود در افغانستان یک امر ضروری است.
زیرا در کنار آن که شماری از کشورها، افغانستان را منبع چالش‌ها و تهدیدها معرفی می کنند، برخلاف این کشور منبع فرصت‌ها است که باید از آن سود برده شود.
از دید رئیس جمهور ازبکستان “امروز، مقامات افغانستان ،تلاش می کنند تا کشور را توسعه دهند، وضعیت اجتماعی-اقتصادی را بهبود بخشند، روابط دوستانه با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی برقرار کنند. ما باید این تلاش ها را تشویق و حمایت کنیم.”
یعنی به جای منفی گرایی، دید مثبت در باره افغانستان را گسترش داد و به جای ایجاد خلا و مشکلات ،راه همکاری را با نظام موجود در این کشور دنبال کرد تا ثبات در این کشور استحکام بیشتر یابد. منزوی کرن افغانستان، به نفع هیچکسی نیست. اگرکشوری یا کشورهایی این اندیشه را داشته باشند، بدانند به خطا رفته اند و در حقیقت برای بی ثباتی در منطقه بستر سازی می کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا