اخبارامنیت

انفجاردرتخارجان چهارکودک را گرفت

تالقان/ 5 قوس/ باختر

درنتیجه انفجاریک سرگلوله هاوان درتخار، چهارکودک جان شان را ازدست دادند.

دراین انفجارکه ناوقت دیروزدرروستای گولایی باغ شهرتالقان مرکزتخاررخ داد، یک کودک دیگر زخم برداشت.

به اساس گزارش ها، سرگلوله هاوان ازجنگ های گذشته دراین روستا به جا مانده بود و دیروز درست هنگامی منفجرشد که کودکان می خواستند آن را به عنوان آهن پاره بفروشند.

یک منبع امنیتی تخاربه آژانس باخترگفت که دراین انفجار، چهارکودک جان باختند ویک کودک دیگر زخمی شدند.

داکتران درشفاخانه مرکزی تخار، وضع کودک زخمی شده را نگران کننده گزارش کردند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا